Leidingwerk / Piping:

Leidingwerk / Piping.

In de fabrieks- en productie-industrie zijn er verschillende onderdelen te vinden die samen de vorming van het product mogelijk maken. Ieder onderdeel voegt een productiestap toe en deze verschillen behoorlijk van elkaar. Toch hebben ze een ding met elkaar gemeen. Ze worden verbonden door leidingwerken.

De discipline waarbij wordt gekeken naar het materiaal, de opstelling en de toepassingen van leidingwerken noemt men piping. Om een installatie in goede lijnen te laten werken zijn er meerdere van dit soort leidingwerken nodig. Onderling verschillen ze van elkaar en ze zijn zeker niet allemaal voor dezelfde toepassing geschikt. In de werktuigbouwkundige industrie onderscheiden we twee soorten piping van elkaar:

RVS luchtleiding waterleiding kiwa

Process Piping.

Dit zijn de leidingwerken die direct betrokken zijn bij de productie van het product. Door deze lopen de gassen, vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen of materialen die verwerkt worden tot eindproduct. Het eindproduct wordt zelf ook weer getransporteerd in een process leidingwerk. Deze hebben dus een belangrijke functie in het proces. De eisen voor deze leidingwerken zijn zeer hoog, ze moeten aan de hoogste standaarden voldoen.

Utiliteits Piping.

Tegenover process piping staat utiliteits piping. Deze transporteren koelwater, stoom en lucht voor machines en andere stoffen die het koelen of verwarmen van bepaalde onderdelen mogelijk maken. De taak van de producten die door deze leidingen wordt getransporteerd is het ondersteunen van een proces. Hoewel ze dus niet rechtstreeks onderdeel uitmaken van het productieproces zijn deze leidingwerken wel van groot belang voor dat proces.

Het verschil tussen een process piping en een utiliteits piping is het makkelijkst te beschrijven met als voorbeeld lucht.

Wanneer lucht door een leidingwerk loopt met als doel om de installatie te koelen, dan valt dit leidingwerk onder utiliteits piping. Maar loopt de lucht door het leidingwerk om verwerkt te worden in het eindproduct, dan valt het leidingwerk dus onder process piping.

Normen en standaarden

Piping is onderworpen aan verschillende normen. De normen wat het meest in de praktijk wordt toegepast zijn de Europese DIN(Deutsches Institut für Normung)  Norm en de Amerikaanse ANSI(American National Standards Institute) Norm. Piping van F.P. Techniek wordt altijd volgens de juiste normen gefabriceerd en waar nodig gekeurd. De normen worden beide evenveel toegepast. Dit staat los van het continent waar ze zijn opgesteld. Deze normen zijn opgesteld om te dienen als meetgraad voor kwaliteit en betrouwbaarheid van het eindproduct.

F.P. Techniek fabriceert nieuwbouw leidingwerk maar past ook bestaand leidingwerk aan. Hierbij houden we ons aan de 3 belangrijkste aspecten.

Materiaal

gelaste verloop met flens tig lassen weldporn

Afhankelijk van de functie en eisen van de leiding wordt er bijvoorbeeld gekozen voor materialen welke wij opdelen in drie hoofdgroepen roestvast staal, koolstofstaal en aluminium, hieronder vallen vervolgens weer allerlei subsoorten.

Ontwerp

rvs vlakke lasflens op pijp lassen

Onder het ontwerp van de leiding vallen zaken zoals de diameter, dikte, route en afwerking. Hierbij is het belangrijk hoe het leidingwerk systeem uit komt te zien. Zodat de meters leidingwerk die in een installatie zitten zo effectief mogelijk samenwerken.

Stress Analyse

Met een stress analyse wordt gekeken hoe het leidingwerk reageert op druk, trillingen, temperatuur en transportsnelheid. Hierbij kunnen verschillende methodes gebruikt worden, deze worden voorgeschreven door de normering.

Al deze bovenstaande aspecten worden tijdens de voorbereidende fase door onze engineeringsafdeling behandeld. Daarna volgt er een 3D / ISO tekening van de leidingwerken. Is deze goedgekeurd door de klant kan het fabricageproces in gang gezet worden. Na het fabriceren van de leidingwerken worden deze geconserveerd en getest volgens de eisen. Ook de montage kunnen wij voor u verzorgen.